NF金属珠光粉(15种颜色)

11-1.金属珠光粉.jpg

名     称:NF金属珠光粉

     格100ML

     法:直接喷涂

     存:常温 阴凉 通风 密封保存

     质:环保材料

     价60元/瓶

适用范围:用于各类金属光泽皮革的调色上色

产品说明使皮革产生金属珠光效应的特殊颜料,极微细粒子,超强遮盖力, 高档时装皮革必备之用品。颜色有银黑、深棕、古铜、银白、大红、金黄、金栗、闪光紫、水红、玫瑰红、闪光兰、酒红、果绿、青铜、紫罗兰等15余种

11-2.金属珠光粉.jpg11-3.金属珠光粉.jpg

返回顶部